Zmiany w cenach biletów Kolei Mazowieckich od 1 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. ustalił Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM), zawierający opłaty przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty przewozowe wg ofert specjalnych na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie, obowiązujący od 1 lutego 2020 r.

Zmiana obejmuje:

1) wzrost cen biletów średnio o 10%;

2) dodanie tabel opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe miesięczne imienne dla nowej Oferty specjalnej obowiązującej na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka;

3) Dział III Wykaz innych opłat - podwyższenie opłaty za:

  • wydanie biletu na przejazd w pociągu,
  • legalizację biletów abonamentowych,

od stacji i przystanków, na których czynna jest kasa biletowa prowadząca sprzedaż biletów danego rodzaju z 4,00 zł na 6,00 zł;

4) Dział IV Opłaty dodatkowe:

a) wzrost wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt pobieranych w pociągach Spółki „Koleje Mazowieckie - KM”:

  • ze 185 zł na 210 zł – w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
  • ze 148 zł na 168 zł – za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu,
  • z 74 zł na 84 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

b) w razie:

  • natychmiastowego uiszczeniu opłaty dodatkowej w pociągu, jej wysokość zostanie obniżona o ok. 30%,
  • uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty jej wysokość obniżona zostanie o ok. 20%,

c) wzrost opłaty dodatkowej za spowodowanie przez podróżnego nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego z 555 zł na 630 zł,

d) podwyższenie wysokości opłaty manipulacyjnej uwzględniającej ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej z 17 zł na 20 zł.

Pliki: 

Kategoria: