Zmiany w kursowaniu pociągów od 1 września 2015 r.

Szanowni Państwo.

W okresie od 1 września do 17 października 2015 r. w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.

Na linii nr 1 Warszawa – Skierniewice będą kontynuowane prace modernizacyjne, polegające na:

  1. ruch pociągów na odcinku Grodzisk Maz. – Żyrardów będzie prowadzony wahadłowo, po jednym czynnym torze;
  2. część pociągów do/z Skierniewic i Żyrardowa kursować będzie w skróconej relacji;

Na linii nr 2 Warszawa – Łuków w dniach 5-7 września w związku z kolejną fazą przebudowy stacji Warszawa Rembertów na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna ruch pociągów prowadzony będzie wahadłowo po jednym torze. W tych dniach większość pociągów do/z Mińska Mazowieckiego i Mrozów zostanie odwołana.

W związku z modernizacją linii nr 6 Warszawa - Małkinia będą kontynuowane prace modernizacyjne na odcinku Zielonka - Wołomin – Tłuszcz – Łochów – Sadowne Węgrowskie. W dalszym ciągu będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Tłuszcz - Sadowne Węgrowskie. Na pozostałych odcinkach ruch pociągów będzie prowadzony po jednym czynnym torze. Część pociągów będzie odwołana i za niektóre będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Na linii nr 7 Warszawa – Dęblin wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów. Będą prowadzone prace związane z budową tunelu drogowego w Międzylesiu i ruch pociągów będzie prowadzony po jednym czynnym torze na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica. Prace przewidywane są do 12 grudnia 2015 r.  W związku z powyższym:

  1. część pociągów będzie odwołana;
  2. część pociągów będzie kursować w skróconej relacji.

Na linii nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna w związku z kolejną fazą przebudowy stacji Radom nastąpi całkowita przerwa w kursowaniu pociągów na odcinku Lesiów – Radom. Wszystkie pociągi na tym odcinku będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową. Tylko pociąg „Radomiak” zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych kursował będzie trasą okrężną.

Na linii nr 9 Warszawa – Działdowo w wybrane dni będą trwały prace poprawiające parametry infrastruktury kolejowej. W związku z powyższym będą występowały częste zmiany rozkładu jazdy. W dniach 2 i 25 września pociąg 51606 relacji Ciechanów – Warszawa Zach. p.8 rozpocznie bieg w Nasielsku. Pociąg 15303 relacji Warszawa Zach.p.8 – Działdowo skończy bieg w Nasielsku, natomiast pociąg 15601 kursujący w relacji Warszawa Gdańska – Ciechanów kursował będzie w relacji wydłużonej do Działdowa.

Na linii nr 27 Nasielsk - Sierpc w dniach 7-12 września w związku z pracami utrzymaniowymi na odcinku Dalanówek – Płońsk pociągi zostaną zastąpione komunikacją zastępczą.

Na linii nr 29 Ostrołęka – Tłuszcz w dniach 5-6 września na szlaku Wyszków – Przetycz w związku z trwającymi pracami utrzymaniowymi będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów został zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów jazdy”.

Kategoria: