Zmiany w rozkładzie jazdy od 12 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 12 marca do 10 czerwca 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów KM.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach:

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Od 4 maja rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z remontem odcinka Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Zamknięty zostanie tor nr 1 i pociągi dalekobieżne będą kursowały po jednym czynnym torze oraz po torach podmiejskich. W związku z tym zmienią się godziny kursowania pociągów.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

Od 14 kwietnia rozpocznie się kolejny etap modernizacji linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów – Małkinia i ruch pociągów pomiędzy tymi stacjami będzie odbywał się po jednym czynnym torze. W związku z powyższym zmianie ulegną godziny kursowania części pociągów, a niektóre z nich będą odwołane na ww. odcinku. W zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia nr R8 Warszawa – Radom

Na linii wciąż trwa modernizacja, utrudnienia będą podobne do tych występujących obecnie:

  1. część pociągów będzie odwołana,
  2. niektóre pociągi będą kursowały w skróconej relacji,
  3. pociąg „Radomiak” będzie kursował trasą okrężną przez CMK,
  4. za odwołane pociągi na odcinku Czachówek – Góra Kalwaria będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Dodatkowo informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac, od 10 kwietnia ruch pociągów na odcinku Warszawa Okęcie – Piaseczno odbywał się będzie jednotorowo, co spowoduje zmniejszenie ilości połączeń na tym odcinku.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

W związku z rozpoczynającą się modernizacją linii ruch pociągów zostanie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Transportu Miejskiego dotyczące zasad honorowania biletów w środkach transportu ZTM. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze. W godzinach wczesnoporannych oraz późnowieczornych w wybrane dni, część pociągów będzie miała zmieniony rozkład w związku z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi infrastruktury kolejowej.

Linia nr R31 Sierpc – Kutno

W dniach 10-30 kwietnia ruch pociągów zostanie wstrzymany z powodu prac utrzymaniowo-naprawczych. W zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na pozostałych liniach nie przewiduje się większym utrudnień.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów został zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów jazdy”.

Kategoria: