Honorowanie biletów

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z przywróceniem ruchu pociągów na linii 447, z postojami pociągów KM na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, od 1 października 2018 r. przestanie kursować uruchomiona przez KM Zastępcza Komunikacja Autobusowa (ZR1).

Nadal będzie funkcjonować Zastępcza Komunikacja Autobusowa ZTM linii ZP.

Od 1 października 2018 r. na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą ważne w:

pociągach SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków;
autobusach linii ZP oraz 717 na całej trasie.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) honorowane będą:

w pociągach KM wszystkich linii na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;
w pociągach KM linii R1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków;
w pociągach przyspieszonych RE1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Ursus Niedźwiadek (uwaga: pociągi jadą bez postoju na tej stacji i wymagane jest posiadanie odpowiedniego biletu KM na odcinek pomiędzy stacją Warszawa Ursus Niedźwiadek i stacją docelową/początkową).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 01.10.2018 godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: