Opóźnienie pociągu nr 91318/9 rel. Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Wschodnia

Pociąg nr 91318/9 rel. Grodzisk Mazowiecki (13:27) - Warszawa Wschodnia (14:05) z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym, został zatrzymany w stacji Grodzisk Mazowiecki.

 

Aktualizacja godz.14:00

Pociąg nr 91318/9 rel. Grodzisk Mazowiecki (13:27) - Warszawa Wschodnia (14:05) odjechał z opóźnieniem 29 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

Status: 

Zakończone