Opóźniony poc nr 21402/3 rel. Dęblin - Łowicz Główny

Poc nr 21402/3 rel. Dęblin (13:15) - Łowicz Główny (16:51) ze st. Życzyn odjechał z opóźnieniem 33 minut. Opóźnienie pociągu może ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone