Utrudnienia na linii średnicowej podmiejskiej w kierunku Warszawy Zachodniej

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej (na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia - kierunek Łowicz Główny, Skierniewice, Radom). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz. 09:10

Wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowiecki w pociągach SKM Warszawa oraz biletów ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich, honorowanie biletów obowiązuje na każdej linii do granicy drugiej strefy.

Aktualizacja godz. 09:20

Pociąg nr 19316/7 relacji Warszawa Wschodnia (09:56) - Grodzisk Mazowiecki (10:43) jest odwołany. Komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 19966/7 relacji Warszawa Wschodnia (10:30) - Grodzisk Mazowiecki (11:15) - Skierniewice.

Pociąg nr 91314/5 relacji Grodzisk Mazowiecki (11:16) - Warszawa Wschodnia (12:05) jest odwołany. Komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 91970/1 relacji Skierniewice - Grodzisk Mazowiecki (11:49) - Warszawa Wschodnia (12:36)

Aktualizacja godz. 09:30

Ruch pociągów KM po Warszawskim Węźle Średnicowym w kierunku Warszawa Zachodniej prowadzony jest po torze nr 3 w kierunku przeciwnym do zasadniczego. Szczegółowe informacje będą wygłaszane poprzez peronowy system megafonowy.

Aktualizacja godz. 10:35

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej (na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Honorowanie biletów obowiązuje do godz. 12:00

Status: 

Zakończone