Utrudnienia na linii Warszawa - Dęblin

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Dęblin. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Pociąg 19551 rel. Warszawa Zachodnia (08:26) - Pilawa (09:51) z przyczyn technicznych w dniu dzisiejszym jest odwołany na odcinku Celestynów - Pilawa. Komunikację zastępczą na odwołanym odcinku stanowi poc. 12719 rel. Warszawa Zachodnia - Celestynów (10:51) - Pilawa (11:08) - Dęblin

Pociąg 91552/3 rel. Pilawa (11:21) - Warszawa Zachodnia (12:45) w dniu dzisiejszym jest odwołany w całej relacji. Komunikację zastępczą stanowi poc. 22618/9 rel. Dęblin - Pilawa (12:19) - Warszawa Zachodnia (13:20)

Status: 

Zakończone