Utrudnienia na linii Warszawa - Małkinia/Szulborze Wielkie

Z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej na odcinku Zielonka - Tłuszcz, pociągi mogą być opóźnione do około 60 minut. Niektóre pociągi mogą być odwołane, kursować w skróconej relacji, oraz kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy pociągów. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz.10:30 

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i IC na odcinku Warszawa Zachodnia - Małkinia - Warszawa Zachodnia od godz. 10:30 do odwołania.

Aktualizacja godz.10:37

Z powodu leżącego drzewa na torze nr 2 szlaku Warszawa Wileńska Marki - Zielonka, wprowadzono ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1. Niektóre pociągi mogą być odwołane, kursować w skróconej relacji, oraz kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy pociągów. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz.10:48

Pociąg nr 10827 rel. Warszawa Wileńska (10:55) – Wołomin Słoneczna (11:17) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11641 rel. Warszawa Wileńska (11:10) -Tłuszcz (11:49).

Pociąg nr 10254 rel. Wołomin Słoneczna (12:09) - Warszawa Wileńska(12:31) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11940 rel. Małkinia (11:20) - Warszawa Wileńska (12:45).

Aktualizacja godz.11:01

Pociąg nr 10248 rel. Wołomin Słoneczna (10:39) - Warszawa Wileńska(11:01) został odwołany na odcinku Zielonka - Warszawa Wileńska, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11768 rel. Tłuszcz - Zielonka (11:04) -  Warszawa Wileńska (11:16).

Pociąg nr 10829 rel. Warszawa Wileńska (11:25) – Wołomin Słoneczna (11:47) został odwołany na odcinku Warszawa Wileńska - Zielonka, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 10929 rel. Warszawa Wileńska (11:36) -Zielonka (11:46) - Małkinia (13:10).

Aktualizacja godz.11:14

Pociąg nr 10250 rel. Wołomin Słoneczna (11:09) - Warszawa Wileńska (11:31) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11938 rel. Tłuszcz - Wołomin Słoneczna (11:20) -  Warszawa Wileńska (11:34).

Pociąg nr 10831 rel. Warszawa Wileńska (11:55) – Wołomin Słoneczna (12:17) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11643 rel. Warszawa Wileńska (12:10) - Tłuszcz (12:48).

Pociąg nr 10835 rel. Warszawa Wileńska (12:55) - Wołomin Słoneczna (13:17) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11645 rel. Warszawa Wileńska (13:10) - Wołomin Słoneczna (13:33) - Tłuszcz.

Pociąg nr 10262 rel. Wołomin Słoneczna (14:09) - Warszawa Wileńska (14:31) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11942 rel. Małkinia - Wołomin Słoneczna (14:24) - Warszawa Wileńska (14:46).

Pociąg nr 10256 rel. Wołomin Słoneczna (12:39) - Warszawa Wileńska (13:01) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 11772 rel. Tłuszcz - Wołomin Słoneczna (12:52) - Warszawa Wileńska (13:15).

Pociąg nr 10837 rel. Warszawa Wileńska (13:25) - Wołomin Słoneczna (13:47) został odwołany w całej relacji, komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 10955 rel. Warszawa Wileńska (13:37) - Wołomin Słoneczna (13:59) - Szulborze Wielkie.

Aktualizacja godz. 14:18

Wzajemne honorowanie biletów KM i IC na odcinku Warszawa Zachodnia - Małkinia - Warszawa Zachodnia potrwa do godz. 17:00.

Aktualizacja godz. 14:57

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Szulborze Wielkie zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone