Utrudnienia na linii Warszawa - Skierniewice

W związku z protestami społecznymi i zablokowaniem torów kolejowych od godz. 10:45 wstrzymany został ruch pociągów na odcinku Pruszków - Grodzisk Mazowiecki – Pruszków.  Do odwołania wprowadzona zostaje zmieniona organizacja ruchu pociągów Kolei Mazowieckich – KM. Pociągi będą kursować na odcinku Warszawa – Pruszków oraz Grodzisk Mazowiecki – Skierniewice. Na odcinku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki wprowadzona zostaje awaryjna zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi i autobusy kursować będą operatywnie, w odstępstwie od rozkładu jazdy pociągów. Opóźnienia mogą wynosić do 60 minut. 

Od godz. 11:15 do odwołania wprowadzone zostaje honorowanie wszystkich ważnych biletów Kolei Mazowieckich – KM w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na całej sieci ich kursowania.

-----

Aktualizacja z godz. 11:21

Od godz. 11:10 do odwołania wprowadzono honorowanie biletów KM we WSZYSTKICH środkach transportu ZTM Warszawa (pociągach SKM Warszawa, tramwajach, autobusach i pociągach metra) na obszarze I i II strefy biletowej.

-----

Aktualizacja z godz. 11:33

Od godz. 11:35 do odwołania na odcinku Warszawa Wschodnia - Skierniewice (w obu kierunkach) wprowadzono honorowanie ważnych biletów na pociągi IR (InterRegio przewoźnika POLREGIO) w pociągach oraz autobusach awaryjnej komunikacji zastępczej KM.

Ponadto do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM –  PKP Intercity, na całej sieci kursowania pociągów KM. Honorowanie dotyczy wyłącznie pociągów kategorii TLK i IC przewoźnika PKP Intercity. Pociągi PKP Intercity zatrzymują się na stacjach wyznaczonych w ich rozkładzie jazdy.

-----

Aktualizacja z godz. 12:42

O godz. 12:35 z Pruszkowa PKP (ul. Kościuszki) w kier. Grodziska Mazowieckiego rozpoczęła kursowanie awaryjna komunikacja zastępcza. Przewidywany odjazd autobusów z Grodziska Mazowieckiego PKP (ul. 1 maja) około godz. 13:10.

Na trasie przejazdu (w obu kierunkach) autobusy zatrzymują się w sąsiedztwie przystanków:

  1. Parzniew PKP (skrzyżowanie ul. Przejazdowej i Solidarności, po płd. stronie torów);
  2. Brwinów PKP (ul. Pszczelińska OSP, po płd. stronie torów);
  3. Milanówek PKP (ul. Warszawska, po płd. stronie torów).

------

Aktualizacja z godz. 12:55

Z uwagi na zablokowany dojazd do okolicy przystanku Parzniew, autobusy komunikacji zastępczej do odwołania nie będą obsługiwały tego przystanku.

-----

Aktualizacja z godz. 13:32

O godz. 13:25 z Grodziska Maz. PKP (ul. 1 maja) w kier. Pruszkowa odjechały 3 autobusy awaryjnej komunikacji zastępczej. Następnie odjazdy autobusów z Grodziska Maz. i Pruszkowa będą odbywac się co około 40 minut - łącznie kursuje 6 autobusów.

-----

Aktualizacja z godz. 14:07

O godz. 14:01 zakończył się protest społeczny i blokada przejazdu kolejowego w pobliżu przystanku Parzniew. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociagów. Skutki około 200 minutowej przerwy w ruchu pociągów w postaci odwołań części kursów oraz opóźnienia pociągów sięgające 120 minut mogą występować do około godz. 20:00.

Wprowadzone od godz. 11:10 honorowanie biletów KM we WSZYSTKICH środkach transportu ZTM Warszawa (pociągach SKM Warszawa, tramwajach, autobusach i pociągach metra) na obszarze I i II strefy biletowej OBOWIĄZUJE DO KOŃCA DOBY 06.12.2018.

DO KOŃCA DOBY 06.12.2018 TRWA wzajemne honorowanie biletów KM –  PKP Intercity, na całej sieci kursowania pociągów KM. Honorowanie dotyczy wyłącznie pociągów kategorii TLK i IC przewoźnika PKP Intercity. Pociągi PKP Intercity zatrzymują się na stacjach wyznaczonych w ich rozkładzie jazdy.

Wprowadzone od godz. 11:35 na odcinku Warszawa Wschodnia - Skierniewice (w obu kierunkach) honorowanie ważnych biletów na pociągi IR (InterRegio przewoźnika POLREGIO) w pociągach KM OBOWIĄZUJE DO KOŃCA DOBY 06.12.2018. Dodatkowo od godz. 14:20 bilety KM są honorowane w pociagach IR (InterRegio przewoźnika POLREGIO) na odcinku Warszawa Wschodnia - Skierniewice (w obu kierunkach). WZAJEMNE HONOROWANIE BILETÓW KM - POLREGIO OBOWIĄZUJE DO KOŃCA DOBY 06.12.2018.

Wprowadzone od godz. 11:15 honorowanie biletów KM w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na całej sieci ich kursowania OBOWIĄZUJE DO KOŃCA DOBY 06.12.2018.

 

 

 

 

 

 

Status: 

Zakończone