Utrudnienia na linii Warszawa - Skierniewice

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skierniewice (stacja Warszawa Śródmieście). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Od godz. 04:45 na odcinku Warszawa Wschodnia - Skierniewice - Warszawa Wschodnia zostało wprowadzone wzajemne honorowwanie biletów  Kolei Mazowieckich – KM w pociągach Spółki PKP Inter City oraz biletów IC w pociągach  Kolei Mazowieckich - KM. Honorowanie obowiązuje do godz. 07:00.

Aktualizacja 05:05

Na odcinku Warszawa Śródmieście - Skierniewice został odwołany pociag nr 19950/1 rel. Warszawa Wschodnia (04:02) - Skierniewice (05:20) komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 19954/5 rel. Warszawa Wschodnia (05:18) - Skierniewice (06:49) oraz został odwołany w całej relacji pociąg nr 91954/5 rel. Skierniewice (05:50) - Warszawa Wschodnia (07:08) komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 91958/9 rel. Skierniewice (06:50) - Warszawa Wschodnia (08:05).

Status: 

Zakończone