Utrudnienia na Warszawskim Węźle Kolejowym

Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym w średnicy podmiejskiej. Niektóre pociągi mogą być opóźnione. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl.

---

Godz. 07:00

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawskim Węźle Kolejowym na  średnicy podmiejskiej zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone