Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej kierunek wschodni (na odcinku Warszawa Stadion - Warszawa Wschodnia). Niektóre pociągi mogą być opóźnione* odwołane* kursujące w skróconej relacji*. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

-------------------------- Aktualizacja godz. 06:10

Od natychmiast do odwołania wprowadza się honorowanie  biletów KM we wszystkich  środkach komunikacij miejskiej na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia w ciągu ulic: Aleje Jerozolimskie,  Zieleniecka, Targowa, Kijowska.

Aktualizacja godz. 06:35

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej kierunek wschodni (na odcinku Warszawa Stadion - Warszawa Wschodnia) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów.  Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz. 06:43

Honorowanie  biletów KM we wszystkich  środkach komunikacij miejskiej na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia w ciągu ulic: Aleje Jerozolimskie,  Zieleniecka, Targowa, Kijowska obowiązuje do godz. 07:15.

Status: 

Zakończone