Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skieniewice

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skieniewice (odcinek Żyrardów - Radziwiłłów Mazowiecki ). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

---------------------- Aktualizacja godz. 06:00

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skierniewice (na odcinku Żyrardów - Radziwiłłów Mazowiecki ) zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

Status: 

Zakończone