Wspólny bilet

Szanowni Państwo,

spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 9 grudnia 2018 r. pasażerowie Kolei Mazowieckich mogą korzystać z oferty Wspólny Bilet.

W ramach oferty podróżni mogą zakupić jeden bilet na przejazdy pociągami co najmniej dwóch przewoźników, a jego cena zostanie wyliczona w oparciu o jedną, wpólną taryfę. Warunki oferty zostały określone w Zasadach i Warunkach Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB).

  1. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) obowiązujące od 15 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 15 października 2020 r.)
Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 15 października 2020 r.)
Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 15 października 2020 r.)
Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 15 października 2020 r.)

  1. Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

Wersje archiwalne:

  1. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) obowiązujące do 14 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje do 14 października 2020 r.)
Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje do 14 października 2020 r.)
Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje do 14 października 2020 r.)
Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje do 14 października 2020 r.)

  1. Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

  1. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) obowiązujące od 9 grudnia 2018 r. do 10 listopada 2019 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB
Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB
Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB
Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie

  1. Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

Kategoria: