Wspólny bilet

Szanowni Państwo,

spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 9 grudnia 2018 r. pasażerowie Kolei Mazowieckich mogą korzystać z oferty Wspólny Bilet.

W ramach oferty podróżni mogą zakupić jeden bilet na przejazdy pociągami co najmniej dwóch przewoźników, a jego cena zostanie wyliczona w oparciu o jedną, wpólną taryfę. Warunki oferty zostały określone w Zasadach i Warunkach Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB).

Od 5 maja 2022 r.

1) Zmiana nr 8 ZW-WB (obowiązuje od 5 maja 2022 r.)

2) Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) tekst ujednolicony obowiązujący od 5 maja 2022 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 5 maja 2022 r.)

Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 5 maja 2022 r.)

Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 5 maja 2022 r.)

Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje 5 maja 2022)

3) Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

 


Wersje archiwalne:

do 4 maja 2022 r.

1) Zmiana nr 7 ZW-WB (obowiązuje od 13 stycznia 2022 r.)

2) Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) tekst ujednolicony obowiązujący od 13 stycznia 2022 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 13 stycznia 2022 r.)

Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 13 stycznia 2022 r.)

Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB

Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 13 stycznia 2022 r.)

3) Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) tekst ujednolicony obowiązujący od 13 stycznia 2022 r.

 


 

od 1 lipca 2021 r. do 12 stycznia 2022 r. 

1) Zmiana nr 6 ZW-WB (obowiązuje od 01 lipca 2021 r.)

2) Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) tekst ujednolicony obowiązujący od 01 lipca 2021 r.

​Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 01 lipca 2021 r.)

Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 01 lipca 2021 r.)

Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 01 lipca 2021 r.)

Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 01 lipca 2021 r.)

3) Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

 


od 26 do 29 czerwca 2021 r. 

1)  Zmiana nr 4a ZW-WB (obowiązuje od 26 czerwca 2021 r.);
2)  Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) tekst ujednolicony obowiązujący od 26 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 26 czerwca 2021 r.)

Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 26 czerwca 2021 r.)

Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 26 czerwca 2021 r.)

Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 26 czerwca 2021 r.)

3) Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.


Zmiana nr 4 ZW-WB (obowiązuje od 26 stycznia 2021 r.)
Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) tekst ujednolicony obowiązujący od 26 stycznia 2021 r.

​Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 26 stycznia 2021 r.)

Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 26 stycznia 2021 r.)

Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 26 stycznia 2021 r.)

Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 26 stycznia 2021 r.)

Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników

 


 1. Zmiana nr 3 ZW-WB (obowiązuje od 1 lutego 2021 r.)
 2. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) tekst ujednolicony obowiązujący od 1 lutego 2021 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 1 lutego 2021 r.)

Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 1 lutego 2021 r.) 

Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 1 lutego 2021r.)

Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 1 lutego 2021 r.)

 1. Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników

 1. Zmiana nr 2 ZW-WB (obowiązuje od 15 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.)
 2. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) obowiązujące od 15 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 15 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.)
Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 15 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.)
Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 15 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.)
Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 15 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.)

 1. Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

 1. Zmiana nr 1 ZW-WB (obowiązuje od 11 listopada 2019 r. do 14 października 2020 r.)
 2. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) obowiązujące od 11 listopada 2019 r. do 14 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB (obowiązuje od 11 listopada 2019 r. do 14 października 2020 r. )
Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB (obowiązuje od 11 listopada 2019 r. do 14 października 2020 r.)
Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB (obowiązuje od 11listopada 2019 r. do 14 października 2020 r.)
Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie (obowiązuje od 11 listopada 2019 r. do 14 października 2020 r.)

 1. Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

 1. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) obowiązujące od 9 grudnia 2018 r. do 10 listopada 2019 r.

Załącznik nr 1 do ZW-WB - Cennik WB
Załącznik nr 2 do ZW-WB - Przewoźnicy uczestniczący w WB
Załącznik nr 3 do ZW-WB - Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB
Załącznik nr 4 do ZW-WB - Dostępność Biletów w Serwisie

 1. Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników.

Wersje archiwalne:

Kategoria: