Załącznik do Taryfy przewozowej

Obowiązujący od 1.07.2022 r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) obowiązujący od 1.07.2022 r.

Obowiązujący od 03.03.2022 r.:

Załacznik do Taryfy przewozowej  Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) z uwzgl. zm. nr 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej _Kolei Mazowieckich - KM_ (TP-KM).


Wersje archiwalne:

Obowiązujący od 12.12.2021 r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM)

Obowiązujący od 02.11.2021r. do 11.12.2021 r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich - KM z uwzględnieniem zmian 1-4;
Zmiana nr 4 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM).

Obowiązujący od 01.07.2021r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM uwzględnniający zmiany 1-3
Zmiana nr 3 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 26.01.2021 r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM uwzględnniający zmiany 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 15.10.2020 r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM obow. od 15.10.2020 r. z uwzgl. zmiany nr 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.02.2020 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM obow. do 14.10.2020 r.

Obowiązujący od 23.05.2018 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM). z uwzględ. zm. 1-8
Zmiana nr 8 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.09.2017 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM). z uwzględ. zm. 1-7
Zmiana nr 7 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 17.05.2017 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-6
Zmiana nr 6 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 26.04.2017 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-5
Zmiana nr 5 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2017 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-4
Zmiana nr 4 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 10.02.2016 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-3
Zmiana nr 3 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.04.2015 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 11.02.2015 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2015 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązujący od 10.09.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-3
Zmiana nr 3 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 18.05.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM”(TP-KM) z uwzg. zm. 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 07.01.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich –KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 07.01.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.09.2013 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 31.07.2013 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich –KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2012 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich –KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.08.2011 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2011 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Kategoria: