Załącznik do Taryfy przewozowej

Obowiązujący od 26.01.2021 r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM uwzględnniający zmiany 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)


Wersje archiwalne:

Obowiązujący do 25.01.2021 r.:

Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM obow. od 15.10.2020 r. z uwzgl. zmiany nr 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący do 14.10.2020 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM obow. do 14.10.2020 r.

Obowiązujący od 23.05.2018 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM). z uwzględ. zm. 1-8
Zmiana nr 8 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący do 22.05.2017 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM). z uwzględ. zm. 1-7
Zmiana nr 7 Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący do 31.08.2017 r.:
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-6
Zmiana nr 6 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 26.04.2017 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-5
Zmiana nr 5 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2017 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-4
Zmiana nr 4 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 10.02.2016 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-3
Zmiana nr 3 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.04.2015 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 11.02.2015 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2015 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązujący od 10.09.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-3
Zmiana nr 3 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 18.05.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM”(TP-KM) z uwzg. zm. 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich –KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2014 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.09.2013 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 31.07.2013 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1-2
Zmiana nr 2 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich –KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2012 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Załącznika do Taryfy przewozowej ‘Kolei Mazowieckich –KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.08.2011 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązujący od 01.01.2011 r.
Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Kategoria: