Zwroty biletów w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Podróżni,

informujemy, że w związku z decyzją o zamknięciu wszystkich szkół, uczelni, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz kin i teatrów, ogłoszoną 11 marca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów od natychmiast do odwołania, w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM" (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

1) całkowicie niewykorzystanych;
2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe jest pozostawienie oryginału biletu w kasie.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, na podstawie pisemnego wniosku i załączonego oryginału biletu.

Przypominamy, że zwracając bilet imienny KM całkowicie lub częściowo niewykorzystany, przed przekazaniem go kasjerowi należy trwale wykreślić numer dokumentu ze zdjęciem wpisany na bilecie (skutecznie w sposób uniemożliwiający odczytanie).

Ponadto w odstępstwie od postanowień § 13 RP-KM podróżni mogą dokonać zwrotu biletów wydanych wg oferty Przejazd grupowy (bez potrącenia odstępnego).

Kategoria: